ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
 • провадження за державним замовленням навчально-методичної діяльності з функціонального навчання осіб керівного складу цивільної оборони, посадових осіб єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, для потреб Чернігівської обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування;
 • програмно-методичне, інформаційне забезпечення та постійне вдосконалення навчального процесу, підготовка і видання для слухачів навчальних, методичних матеріалів, проведення теоретичних та практичних семінарів цільового призначення, конференцій, днів професійної майстерності;
 • розроблення робочих навчальних планів і програм для проведения різних видів підготовки на основі типових навчальних планів і програм;
 • організація і вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно до вимог МОН та ДСНС, інших нормативних документів, забезпечення його нерозривного зв'язку з вирішенням завдань, які стоять перед ДСНС;
 • створення та вдосконалення відповідної навчально-матеріальної бази, вивчення перспективного педагогічного досвіду та засвоєння сучасних форм навчальної і методичної роботи;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників Центру, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення та забезпечення їх атестації й підвищення кваліфікації, організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
 • участь у науково-експериментальній роботі, що здійснюється вищими навчальними закладами та науковими установами області з проблем цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення в умовах надзвичайних ситуацій;
 • розроблення правил прийому слухачів до Центру на основі умов прийому, які встановлюються засновниками;
 • моральне та етичне виховання слухачів, прищеплення їм ідеалів гуманізму, поваги до законів, відповідального ставлення до виконання професійно-службового обов'язку;
 • проведення на договірній основі занять із посадовими особами та робітниками місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з правил пожежної безпеки;
 • забезпечення виконання умов угод на навчання з юридичними і фізичними особами;
 • організація матеріальне забезпечення постійного складу та слухачів;
 • забезпечення вимог безпеки праці, санітарії та гігієни під час проведення різних видів підготовки на базі Центру та медичного забезпечення слухачів;
 • виконання інших завдань, які не суперечать чинному законодавству.