Атестація педагогів – школа професіоналізму
Четвер, 30 березня 2017, 16:22

Атестація педагогів являється важливим етапом професійної діяльності кожного педагогічного працівника. Вона проводиться з метою активізації творчої роботи, стимулювання фахової та загальної освіти, посилення мотивації якісної праці, підвищення професійної відповідальності за результати навчання.

Атестація – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність займаній посаді, рівень кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Умовою атестації педагогічного працівника є наявність фахової освіти та володіння ним державною мовою в обсязі, необхідному для виконання його професійних обов'язків.

На засіданні атестаційної комісії навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області було розглянуто питання щодо відповідності займаній посаді заступника завідувача обласних та міста Чернігова курсів удосконалення керівних кадрів 2 категорії Бучка В.М., завідувача обласного методичного кабінету Кожухаря О.А. Також було вирішено клопотати перед атестаційною комісією ДСНС України про підтвердження педагогічного звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» майстру виробничого навчання обласних та міста Чернігова курсів удосконалення керівних кадрів 2 категорії Ярошу В.Л.

На початку засідання  голова атестаційної комісії начальник Центру полковник служби цивільного захисту Назін О.І. відмітив, що  атестація педагогічних працівників являється важливою складовою  підвищення педагогічної кваліфікації, а саме високого професіоналізму, творчої діяльності, організаторських здібностей, вмілим застосовуванням інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення занять тощо, а також нагадав основні пункти Типового положення про атестацію педагогічних працівників, визначив мету та завдання комісії.

Атестаційна комісія Центру здійснила оцінку педагогічної діяльності своїх колег по роботі. Було відмічено, що вони являються відповідальними та досвідченими педагогами, будують навчальну роботу відповідно до сучасних вимог, методично грамотно, вміло застосовують інноваційні форми роботи, передовий педагогічний досвід, постійно працюють над пошуком шляхів підвищення якості навчання слухачів.

І, як висновок педагогічної діяльності, Бучко В.М. та Кожухар О.А. «відповідають займаній посаді», а щодо Яроша В.Л. порушується клопотання перед атестаційною комісією ДСНС України про атестування підтвердження педагогічного звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії».методист Михайленко С.В.