Навчально-консультаційний пункт у м. Ніжині


Адреса: 16605, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Московська, 22

тел. (04631) 2-31-68


Навчально-консультаційний пункт  у м. Ніжині (далі – НКП) створено навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області за погодженням з Ніжинською міською радою. НКП є структурним підрозділом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області.


Ярошовець Володимир Петрович

завідувач пункту

 


Головні завдання:

 • надання освітніх послуг за державним замовленням та угодами з юридичними і фізичними особами з курсового навчання у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки відповідно до отриманого сертифікату МНС України та щорічного плану комплектування затвердженого головою Чернігівської облдержадміністрації;
 • організація та проведення навчання за програмами практичної підготовки з відпрацювання слухачами навчально-виробничих завдань з планування, організації та проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань та інших навчально-організаційних заходів з цивільного захисту;
 • забезпечення виконання умов угод про навчання з юридичними і фізичними особами за програмами спеціального навчання з питань охорони праці, з пожежно-технічного мінімуму тощо відповідно до отриманих ліцензій та дозволів;
 • програмно-методичне, інформаційне забезпечення та постійне вдосконалення навчального процесу, підготовка і видання для слухачів навчальних, методичних матеріалів, операційних (технологічних) карт, протоколів дій з виконання певної роботи чи групи робіт;
 • надання платних освітніх послуг суб’єктам господарювання з проведення на виробництві теоретичних і практичних занять з особовим складом позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту за програмою спеціальної підготовки;
 • ведення кількісного, а для окремих категорій визначених пунктом 2.12 Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання у мережі навчально-методичних установ єдиної системи цивільного захисту, затвердженого наказом МНС України від 10.07.2008 р. №514, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2008 року за № 134/15425 і персонального обліку слухачів, які пройшли навчання на міських курсах;
 • проведення планових консультацій та надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з організації та проведення заходів Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини, а також керівникам навчальних груп у системі професійного навчання кадрів на виробництві з викладання навчальних питань передбачених програмами підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
 • надання інформаційно-аналітичних та консультаційно-методичних послуг штатним (позаштатним) працівникам з цивільного захисту суб’єктів господарювання з питань аналізу ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), планування роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку тощо;
 • методичне керівництво роботою консультаційних пунктів житлово-експлуатаційних органів, сільських (селищних) рад, з інформування населення за місцем проживання про потенційно-небезпечні об’єкти та зони можливого ураження, що ними утворюються, небезпечні сезонні явища й заходи особистої безпеки,  наявний фонд захисних споруд, місця розташування пунктів видачі засобів індивідуального захисту, збірних евакуаційних пунктів, засобів централізованого та локального оповіщення населення, аварійно-рятувальних служб тощо;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення, забезпечення їх атестації та підвищення кваліфікації;
 • організація дослідної та експериментальної роботи на "базових" підприємствах, в установах та організаціях, в "опорних" навчальних закладах по вдосконаленню змісту, форм і методів навчання населення діям у надзвичайних, аварійних та несприятливих побутових ситуаціях, а також  участь у проведенні конференцій, семінарів, дослідженнях з просвіти та пропаганди знань серед населення з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
 • спільно з територіальними органами управління цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та МНС України, органами державного нагляду з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки:
 1. Вивчення потреби місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у функціональному навчанні державних  службовців,  посадових  осіб  місцевого самоврядування і працівників та створення відповідного банку даних;
 2. Розроблення, подання на затвердження і реалізація Плану комплектування міських курсів слухачами на рік та Плану-графіку проведення на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту та навчально-тренувальних занять з відпрацювання дій за можливими аварійними ситуаціями;
 3. Забезпечення контролю виконання підприємствами, установами та організаціями вимог щодо обов’язковості проходження функціонального навчання у сфері цивільного захисту керівними, управлінськими кадрами та працівниками;
 4. Вивчення стану та результатів навчання населення способам захисту і діям у надзвичайних ситуаціях.
 • спільно з керівництвом професійних аварійно-рятувальних служб здійснення підготовки до дій в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій особового складу об’єктових аварійно-рятувальних служб та працівників об’єктів, які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню, а також населення прилеглої до них території;
 • організація разом із заінтересованими організаціями підготовки і видання рекомендацій, пам’яток, навчальних і наочних посібників  відповідно до змісту програм підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
 • популяризація і розповсюдження інформаційно-довідкових та наочних посібників, навчально-методичної літератури, яка видається Мережею територіальних курсів, навчально-методичних центрів МНС України або рекомендованої Науково-методичною комісією з питань функціонального навчання та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях при Інституті державного управління у сфері цивільного захисту;
 • створення, розвиток та удосконалення навчальної матеріально-технічної бази міських курсів.