ОБЛАСНІ ТА МІСТА ЧЕРНІГОВА КУРСИ УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ 2 КАТЕГОРІЇ

Адреса: 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 70

тел. (0462) 675-684, (0462) 675-679


Обласні та міста Чернігова курси є структурним підрозділом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області є відокремленим структурним підрозділом післядипломної освіти. Курси проводять свою навчально-методичну роботу як суб’єкти освітньої діяльності.

Курси призначені для проведення курсового навчання та підвищення кваліфікації, як за цільовим призначенням з виконання певних функцій чи групи робіт за позаштатними посадами в єдиній державній системі цивільного захисту, так і на замовлення, відповідно до потреб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від їх наслідків, техногенної та пожежної безпеки.

Курси реалізують програми практичної підготовки з проведення безпосередньо на виробництві спеціальних об’єктових навчань і тренувань, а також надають навчальні, консультаційно-методичні та інформаційно-аналітичні послуги суб’єктам господарювання з розробки плануючої документації з цивільного захисту, навчання населення діям у надзвичайних, аварійних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях та в умовах терористичних проявів.

Курси засновані на державній власності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту» та «Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», затвердженого наказом МНС України від 23.04.2002 №107 (у редакції наказу МНС України від 31.08.2005 №174), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2005 року за № 1226/11506.


Ігнатенко Сергій Вікторович

Завідувач курсів


Головні завдання:

 • надання освітніх послуг за державним замовленням та угодами з юридичними і фізичними особами з курсового навчання у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки відповідно до отриманого сертифікату МНС України та щорічного плану комплектування затвердженого головою Чернігівської обласної державної адміністрації;
 • організація та проведення навчання за державним замовленням, згідно з планами комплектування, які затверджуються  обласною державною адміністрацією, навчально-методичної діяльності з функціонального навчання осіб керівного складу цивільної  оборони, посадових осіб єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних  ситуацій  техногенного  та природного характеру;
 • надання платних освітніх послуг суб’єктам господарювання з проведення на виробництві теоретичних і практичних занять з особовим складом позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту за програмою спеціальної підготовки;
 • проведення планових консультацій та надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з організації та проведення заходів Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини, а також керівникам навчальних груп у системі професійного навчання кадрів на виробництві з викладання навчальних питань передбачених програмами підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
 • надання інформаційно-аналітичних та консультаційно-методичних послуг штатним (позаштатним) працівникам з цивільного захисту суб’єктів господарювання з питань аналізу ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту, планування роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку тощо;
 • методичне керівництво роботою консультаційних пунктів житлово-експлуатаційних органів, сільських (селищних) рад, з інформування населення за місцем проживання про потенційно-небезпечні об’єкти та зони можливого ураження, що ними утворюються, небезпечні сезонні явища й заходи особистої безпеки,  наявний фонд захисних споруд, місця розташування пунктів видачі засобів індивідуального захисту, збірних евакуаційних пунктів, засобів централізованого та локального оповіщення населення, аварійно-рятувальних служб тощо;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення, забезпечення їх атестації та підвищення кваліфікації;
 • організація дослідної та експериментальної роботи на "базових" підприємствах, в установах та організаціях, в "опорних" навчальних закладах по вдосконаленню змісту, форм і методів навчання населення діям у надзвичайних, аварійних та несприятливих побутових ситуаціях, а також  участь у проведенні конференцій, семінарів, дослідженнях з просвіти та пропаганди знань серед населення з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
 • спільно з територіальними органами управління цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та МНС України, органами державного нагляду з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки:
 1. Вивчення потреби місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у функціональному навчанні державних  службовців,  посадових  осіб  місцевого самоврядування і працівників та створення відповідного банку даних.
 2. Розроблення, подання на затвердження і реалізація Плану комплектування обласних та міста Чернігова курсів слухачами на рік та Плану-графіку проведення на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту та навчально-тренувальних занять з відпрацювання дій за можливими аварійними ситуаціями.
 3. Забезпечення контролю виконання підприємствами, установами та організаціями вимог щодо обов’язковості проходження функціонального навчання у сфері цивільного захисту керівними, управлінськими кадрами та працівниками.
 4. Вивчення стану та результатів навчання населення способам захисту і діям у надзвичайних ситуаціях:
 • спільно з керівництвом професійних аварійно-рятувальних служб здійснення підготовки до дій в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій особового складу об’єктових аварійно-рятувальних служб та працівників об’єктів, які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню, а також населення прилеглої до них території; організація разом із заінтересованими організаціями підготовки і видання рекомендацій, пам’яток, навчальних і наочних посібників  відповідно до змісту програм підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
 • популяризація і розповсюдження інформаційно-довідкових та наочних посібників, навчально-методичної літератури, яка видається Мережею територіальних курсів, навчально-методичних центрів МНС України або рекомендованої Науково-методичною комісією з питань функціонального навчання та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях при Інституті державного управління у сфері цивільного захисту;
 • створення, розвиток та удосконалення навчальної матеріально-технічної бази курсів.
 • забезпечення виконання умов угод про навчання з юридичними  і фізичними особами;
 • програмно-методичне, інформаційне забезпечення та постійне вдосконалення навчального процесу, підготовка і видання  для слухачів навчальних, методичних матеріалів, проведення теоретичних та практичних семінарів цільового призначення,  конференцій,  днів професійної майстерності;
 • створення та вдосконалення відповідної навчальної матеріально-технічної бази, вивчення перспективного педагогічного досвіду та засвоєння сучасних форм навчальної і методичної роботи;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення, забезпечення їх атестації та підвищення кваліфікації;
 • участь у науково-експериментальній роботі, що здійснюється вищими навчальними закладами та науковими установами, які розташовані у межах області, з проблем цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення в умовах надзвичайних ситуацій.
 • Сприяння місцевим органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у виконанні завдань з підготовки населення до дій у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях.
 • Курси додатково до головних завдань керують навчально-методичною діяльністю та надають допомогу в її організації мережі міських курсів.

Працівники курсів:
 • Бучко Віктор Михайлович - заступник завідувача курсів
 • Мирюта Юрій Миколайович - начальник циклу практичної підготовки
 • Моргун Олексій Олександрович - викладач
 • Добриця Віктор Павлович - викладач
 • Мірошник Дмитро Адамович - викладач
 • Дубина Ганна Вікторівна - методист
 • Машко Євген Олександрович - завідувач навчального кабінету інформаційних технологій
 • Медвідь Микола Арсентійович - старший майстер виробничого навчання
 • Моргун Тетяна Володимирівна - майстер виробничого навчання
 • Ромащенко Олександр Миколайович - майстер виробничого навчання
 • Ярош Вадим Леонідович - майстер виробничого навчання
 • Огар Ігор Владиславович - майстер виробничого навчання
 • Ховріна Ірина Олександрівна - лаборант