ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Головною метою діяльності методичного кабінету є сприяння виконанню місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування завдань з підготовки населення до дій у надзвичайних, несприятливих побутових ситуаціях та в умовах терористичного акту.


Кожухар Олег Анатолійович

завідувач кабінету


Напрями роботи методичного кабінету:

 • навчально-методичне забезпечення заходів з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи та проживання;
 • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників в межах функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту;
 • консультування з проблем сучасного розвитку освіти, організація удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників Центру.
Основними завданнями діяльності методичного кабінету є:
 • комплексне навчально-методичне забезпечення навчального процесу на міських курсах за програмами практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях з організації і проведення на підприємствах, в установах та організаціях об’єктових комплексних, штабних, тактико-спеціальних навчань, тренувань та навчально-тренувальних занять з відпрацювання заходів за планами ліквідації аварійних ситуацій і аварій;
 • методичне керівництво роботою консультаційно-методичних кабінетів міських курсів та надання через них допомоги керівництву підприємств, установ та організацій в підготовці та проведенні навчальних занять з працівниками за програмами загальної та спеціальної підготовки населення, організації просвітницької роботи з населенням за місцем проживання на базі консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних органах, селищних та сільських радах;
 • патронаж методичних кабінетів опорних, базових з питань безпеки життєдіяльності загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів та надання через них консультаційно-методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільної, середньої, професійно-технічної освіти з питань викладання навчальних дисциплін, предметів з вивчення основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, організації та проведення заходів з практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях;
 • моніторинг якості та результативності роботи педагогічних працівників міських курсів з реалізації програмам практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях та розробка пропозицій щодо удосконалення навчального процесу;
 • вивчення стану та результатів навчання працюючого населення, учнівської молоді, осіб, що не зайняті у сфері виробництва і обслуговування під час роботи у складі комісій з перевірки та оцінки готовності районних (міських) ланок територіальної підсистем цивільного захисту;
 • участь у підготовці щорічних організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях;
 • організація дослідно-експериментальної роботи із розробки та впровадження методик, технологій навчання за програмами практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, загальної та спеціальної підготовки населення, удосконалення форм і методів роботи з педагогічними працівниками з цих питань;
 • навчально-методичне консультування та координація роботи майстрів виробничого навчання з питань;
 • організації розробки, апробації та поширення навчально-методичних і інформаційно-довідкових матеріалів, посібників, пам’яток для потреб підприємств, установ та організацій з питань навчання населення за місцем роботи, навчання та проживання;
 • проведення інструкторсько-методичних занять і показних заходів на базі опорних, базових з питань безпеки життєдіяльності загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів для керівних і педагогічних працівників системи освіти з питань підготовки і проведення Дня цивільного захисту та Тижня дитини дошкільного віку;
 • методичного керівництва консультаційними пунктами при житлово-експлуатаційних органах, селищних та сільських радах;
 • координація методичної діяльності з Чернігівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, навчально-методичними центрами професійно-технічної освіти та методичними структурами органів управління освітою і наукою Чернігівської ОДА з питань організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп з розробки і впровадження методики навчання, удосконалення програмно-методичного забезпечення з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
 • розробки, апробації і поширення методичних, дидактичних, наочних матеріалів, сценаріїв занять і позакласних заходів з основ цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи;
 • організації і проведення тематичних семінарів, відкритих уроків, педагогічних виставок, читань, творчих звітів, конкурсів для вчителів початкових класів, Захисту Вітчизни, інших шкільних предметів, що вивчають питання основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
 • сприяння якості навчання та науково-дослідній роботі, що проводиться кафедрами, циклами та окремими викладачами вищих навчальних закладів через обласну науково-методичну раду з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення;
 • спільно з керівництвом структурних підрозділів Центру організація роботи з удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників;
 • формування бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, проведення заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів;
 • участь в організації та проведенні методичних нарад, Днів професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання курсів, центру;
 • проведення інструкторсько-методичних занять відповідно до напрямів роботи методкабінету;
 • формування бібліотечних фондів та електронної бази навчальної, довідкової, наукової, методичної літератури, власних розробок і фахових періодичних видань та організація і проведення представницьких педагогічних заходів;
 • організація діяльності читальної зали методичного кабінету, постійно діючих та тематичних виставок з поширення нових педагогічних технологій, результатів дослідно-експериментальної роботи, новинок літератури;
 • організація проходження підвищення кваліфікації педагогічних працівників Центру в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та курсів спеціальної додаткової підготовки у сфері цивільного захисту;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників Центру.

Працівники методичного кабінету:

 • Прибитько Валентина Михайлівна - методист
 • Михайленко Станіслав Васильович - методист