НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ (м. ОСТЕР)


Адреса: 17044, Чернігівська обл., м. Остер, вул. Низова, 3-а

тел. моб. 067-355-15-40


Навчально-консультаційний пункт міста Остер (далі – НКП) створено навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області за погодженням з Остерською міською радою. НКП є структурним підрозділом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області. НКП, як суб'єкт обласної мережі курсів, здійснює свою діяльність в місті Остер та в Козелецькому районі Чернігівської області.


Теслюк Микола Миколайович

завідувач пункту


Основні завдання пункту:

  • організація та проведення за програмами практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях навчальної роботи з відпрацювання слухачами навчально-виробничих завдань з планування, організації та проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об'єктових навчань, тренувань та інших навчально-організаційних заходів з цивільного захисту.
  • надання методичної допомоги та консультування керівників навчальних занять за програмами теоретичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях в системі професійного навчання кадрів на виробництві.
  • методичне керівництво мережею консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних органах з метою організації та проведення серед місцевого населення інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях.
  • забезпечення умов для проведення педагогічним складом Центру виїзних занять за програмами постійно-діючих семінарів та курсів підвищення кваліфікації на базі навчально-консультаційного пункту або в інших виділених органами місцевого самоврядування пристосованих для навчання приміщеннях.
  • забезпечення виконання умов угод про навчання з юридичними і фізичними особами, надання послуг з розробки плануючої, програмно-методичної документації, інформаційно-довідкових і наочних матеріалів та виконання інших робіт з навчання населення на замовлення підприємств, установ та організацій.
  • створення, розвиток та удосконалення навчальної матеріально-технічної бази навчально-консультаційного пункту.