Порядок дій працівників у разі пожежі
У разі виникнення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов’язаний:
 • негайно повідомити про це телефоном аварійно-рятувальну службу  (тел. 101). При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
 • вжити (по можливості) заходів по евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;
 • якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового  об’єкту;
 • у разі необхідності викликати інші аварійні служби (медичну, газорятувальну тощо).
Посадова особа об’єкта, що першою прибула на місце пожежі, зобов’язана:
 • перевірити, чи викликана аварійно-рятувальна служба (продублювати повідомлення), довести подію до відома керівника установи;
 • у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;
 • вивести за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов’язаних з ліквідацією пожежі;
 • припинити роботи на об’єкті (якщо це допускається технологічним процесом виробництва), крім робіт, пов’язаних із заходами по ліквідації пожежі;
 • здійснити у разі необхідності відключення електроенергії, агрегатів, апаратів, водяних комунікацій (за винятком систем протипожежного захисту);
 • організувати зустріч підрозділів аварійно-рятувальної служби, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху до осередку пожежі та до водних джерел;
 • забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.